niedziela, 2 września 2012

Zlecenie...

Cytuję: „Na pierwszym rysunku talerz, a na nim ogórek, na drugim rysunku talerz, a na nim dwa ogórki. Na kolejnym rysunku kucharz kroi pomidora, a następnie rysunek dwóch kucharzy krojących pomidora…” :D